U prvo dijelu pokušali smo objasniti kriptovalutu odnosno prvu aplikaciju na Bitcoin mreži. U drugom dijelu u nastavku objasnit ćemo najbitinije dio bitcoin sustava – transakcije.

Sve ostalo u bitcoinu je dizjanirano i razvijeno da transakcije mogu biti kreirane, propagirane na mreži, validirane i konačno dodane na globalni zapis svih transkacija (blockchain). Transakcije su šifrirani strukturni podatci koji služe za prijenos vrijednosti između dva sudionika na bitcoin sustavu. Svaka transakcija je javni unos na bitcoinovom blockchainu, globalnoj “double-enty” zapisu svih transakcija (slično kao knjigovodstvena knjiga).

Životni ciklus transakcije započinje sa kreacijom iste. Transkacija je potpisana sa digitalnom signaturom (ili više potpisa) koja ukazuje da je transkacija autorizirana za potrošnju bitcoina (valute). Nakon autorizacije sljedi emitiranje iste na bitcoin mrežu gdje svako mrežno čvorište (sudionik) validira i propagira transakciju sve dok nestigne do skoro svih čvorišta na mreži. Konačno transakcija je verificirana od jednog rudara (mining node) i uključen u jednom blocku transakcija koji je zapisan na blockchainu.

Jednom zapisan na blockchainu i potvrđen od dovoljno daljnjih blockova (potvrda), transkacija je permanentan dio bitcoin knjige svih zapisa (bitcoin ledger/blockchain) prihvaćena je i validirana od strane svih sudionika. Bitcoin dodijeljeno novom “vlasniku” može sada biti potrošen u novoj transakciji. Proširuje se lanac vlasnika, ai započinje ponovno ciklus transakcije.

Klikom na ovaj link možete izvršiti registraciju na Coinbase. Preko tog linka dobit ćete i 10 USD na poklon od Coinbase-a ukoliko uplatite barem 100 dolara na kupnju kriptovaluta. Kako se registrirati i kupovati kriptovalute na Coinbaseu pročitajte ovdje.

Za više informacija o Bitcoin transakcijama prijavite se na našu radionicu.

Prijavite se na radionicu