Kako funkcionira Blockchain u 7 koraka

1. Transakcije

Transakcije su elementarna jedinica Blockchaina. Dvije stranke izmjenjuju informacije. Te informacije mogu biti novčane ili vrijednosne, ugovori, povijest bolesti ili diplome koje su digitalno pospremljene. Transakcije u principu funkcioniraju kao slanje i primanje E-Maila.

2. Verificiranje

Postupkom verificiranja provjerava se da li jedna od stranki ima prava za izvođenje transakcije. Provjera se izvrši odmah ali isto tako je moguće da će stati u red za verificiranje (mempool). U ovom koraku se vežu računala ili serveri unutar mreže koji provode transakcije i verficiraju iste.

3. Struktura

Transakcije se kombiniraju u blockove, gdje se jedan block sa Hash funkcijom šifrira u jedan “bit broj”. Blockovi kroz “hashiranje” i dodijeljivanja Hash vrijednosti mogu se lako identificirati i pratiti. Jedan block sadrži header, referencu na prijašnji block i grupu transakcija. Slijed povezanih hashova proizvodi neovisni lanac.

4. Validiranje

Prije nego što se generiraju blockovi, informacije se moraju validirati. Najrasprostranjeniji koncept za validiranje Open Source Blockchaina je “Proof of Work” princip. Ovaj postupak u pravilu funkcionira tako da mreža postavi kompleksni matematički zadatak korisniku (odnosno računalu) koji želi validirati Block.

5. Blockchain rudarenje

Rudarenje je proces koji generira novi block i koji “hashira” isti. Kako bi uspješno rudarili jedan block rudar (miner) mora riješiti zadatak koju je mreža postavila. Tko prvi nađe riješenje za zadatak pokupi nagradu za svoj uložen trud i rad u obliku kriptovalute (bitcoin).

6. Lanac

Nakon što se block validira i rudar obavio svoj dio i stvori novi block sljedi slanje kopije blocka na sva čvorišta unutar mreže. Svako čvorište novo generirani block dodaje na lanac. Jednom dodan na lanac nepostoji mogućnost manipulacije ili izmjenjivanja blocka i njegovog sadržaja (transakcije, header i link na prijašnji block).

7. Obrana

Ako nepošteni rudar pokuša dodati ili izmjeniti block u lancu, istovremeno se hash vrijednosti tog ali dolazećih blockova mijenja. Zbog promjene tih hash vrijednosti sva će čvorišta instantno prepoznati da netko pokuša manipulirati i taj block se automatski odbija od glavnog lanca (najduži pošteno rudaren lanac sa blockovima).

Za više informacija o Blockchainu prijavite se na našu radionicu.

Prijavite se na radionicu