Uvod u rudarenje bitcoina

Rudarenje je proces  kojim se  u opticaj stavljaju novi bitcoini. Rudarenje osim stavljanja novih "novčića" u bitcoin ekonomiju, služi za sigurnost bitcoin sustava, protiv lažnih transakcija i transakcija kojima se pokuša potrošiti isti bitcoin više od jednom (double spending). Rudari  pružaju računalnu snagu bitcoin mreži, a zauzvrat imaju priliku dobiti nagradu - bitcoine. Rudari [...]