Rođenje nove kriptovalute: Bitcoin Cash

Prvog kolovoza rodila se nova kriptovaluta pod nazivom "Bitcoin Cash". Nazivi pod kojim se ova mlada kritpovaluta još referira su i BCash te ticker skraćenice BCC i BCH. Ova tek tri dana stara kriptovaluta ima zajedničku povijest sa originalnim Bitcoinom i objasnit ćemo kako je nastala.Bitcoin se 1.8.2017. forkao (naziv za razdvajanje mreže), i [...]