Što je Mayer Multiple?

Mayer Multiple (MM) je kreirao Trace Mayer za analizu cijene Bitcoina u povijesnom kontekstu. Mayer Multiple nije indikator kada kupiti, prodati ili hodlati Bitcoin. MM prikazuje trenutnu cijenu u odnosu na prosječno kretanje cijene u rasponu od 200 dana (200-days moving average). Simulacije cijena koje je izveo Trace Mayer utvrdile su da je najbolji rezultat nagomilavanje Bitcoina kad god je MM bio ispod 2.4. Budući da su simulacije utemeljene na povijesnim podacima, MM je informativnog i edukativnog karaktera i ne bi trebao biti nikakva osnova za financijske odluke.

Više informacija na: https://twitter.com/tipmayermultple?lang=hr

Za više informacija o savjetima oko Bitcoina i kupnje prijavite se na našu radionicu.

Prijavite se na radionicu